Апаратна детоксикация – В човешкото тяло непрекъснато се натрупват отпадъчни вещества, наречени токсини. Такива вещества са тежките метали, частици оксидирани мазнини, разлагащи се белтъци, пикочна и млечна киселини, мъртви клетки и различни химически вещества приемани с въздуха, водата и храната.Силно киселинни, токсините разрушават тъканите, възпрепятстват нормалните функции на организма и влошават неговата биоенергетика. В токсичната среда се създават условия за бурно развитие на много бактерии, вируси, паразити и гъбички, които предизвикват множество здравословни проблеми.За бързото извеждане на токсините и микроорганизмите се използва йонен детоксикатор. Пациентът потапя краката в топла солена вода заедно с елекрод, който произвежда поток положително и отрицателно заредени йони (електрически заредени частици), които нахлуват в нашето тяло през порите на краката, които са над 2000.Попаднали в тялото, йоните стимулират всички обменни и функционални процеси. Подобряват кислородния обмен, алкализират организма, като балансират неговото ph, активират имунната му система. Клетките на организма под въздействието на йоните преминават в активно състояние и започват да се освобождават от всички отпадъчни продукти, които попадат в междуклетъчното пространство. От там токсините, мъртвите клетки и отпадъчните вещества се привличат от електрическия потенциал на йоните, през порите на краката напускат тялото и попадат във водата, като по този начин се евакуират

За инфомрация, въпроси или запазване на час:

ВСИЧКИ УСЛУГИ
КОНТАКТИ